Veri Görselleştirmesi

Yayın tarihi :02-Ara-21

Veri Görselleştirmesi Nedir?

 Birçok farklı yazınsal girdileri (ve/veya verileri) kullanarak, veriler arasında oldukça anlaşılır örüntüler oluşturmaya yarayan bir yapıdır.

Veri Görselleştirmesi Geçmişi

Veri görselleştirmesinin temel atılım noktası, dünyamızın bilinen yaşamsal akış tarihi içerisinde bulunan 1600'lü yıllara dayanmaktadır. Bu tarihlerde yaşayan insanlar, veri görselleştirmesini günümüz imkanlarının en basit formunda yani basit haritalamalar oluşturmak için kullanmışlardır. Bu haritalamalar genellikle araziler, şehirler ve bağlantı  yollarının işaretlenmesi için oluşturulmuştur. 1600'lü yıllardan öncesi ise, devrin insanlarının anlaşılabilirlik ve kolaylık açısından aynı uygulamaları yaptıkları söylenebilir. Bu durumun en etkili örneklerinden birisi olarak, 1513 tarihinde Osmanlı Kaptan-ı Derya'sı Pîrî Reis tarafından çizilen ilk dünya haritası verilebilir. Ancak bilinen insanlık tarihimizde resmi olarak birçok bilim insanı tarafından kabul edilen veri görselleştirme çalışması Hollanda kökenli astronom Michael van Langren tarafından 1644 yılı içerisinde yapılmıştır. Bu çalışmada Michael van Langren istatiksel verileri kullanarak İspanya'nın Toledo şehri ile İtalya'nın Roma şehri arasındaki boylam farklılığını belirlemek için tek boyutlu istatiksel bir grafik oluşturmuştur. Bu çalışmanın sonucunda meydana gelen grafik, istatiksel anlamda oluşturulan ilk veri görselleştirmesi grafiği olarak kabul edilmektedir. 


Bu gelişmesin akabinde veri görselleştirmesi üzerinde çalışmalar gerçekleştiren İngiliz asıllı doktor John Snow, 1854 yılında dönemin en yaygın hastalıklarından birisi olan kolera'nın Londra şehrindeki durumunu analizlemek için salgın haritası oluşturmuştur.  

1869 yılına gelindiği zaman ise Fransız kökenli inşaat mühendisi Charles Joseph Minard, Fransız politikacı ve devrin kralı Napolyon Bonapart 'ın 1812-1813 tarihli Rusya seferinin akı süreci olarak betimlenen iki boyutlu "Carte figurative des pertes successives en hommes de l'Armée Française dans la campagne de Russie" isimli veri görselleştirme haritasını yayınlamıştır. Bu haritada, Napolyon komutasındaki askerlerin Rus seferi sürecinde hayatta kalma oranları, geçiş güzergahları ve savaşın sonlanmasına doğru geri çekilme sürecini istatiksel hava durumuyla (aşırı soğuk havalarda askerlerin donarak ölümü) ilişkilendirilmiş verileri görselleştirmeyi başarmıştır. Böylelikle oluşturulan iki boyutlu veri görselleştirmesi haritasına bakılarak, Napolyon'un Rus seferi hakkında oldukça yeterli bilgiler analiz edilme olanağı sağlanmıştır.

Bu gelişmelerin akabinde, günümüze yaklaştıkça teknolojik imkanların gelişimine bağlı olarak veri görselleştirmesi ciddi bir gelişim göstermiş ve günümüzden geleceğe ciddi gelişimler gösterecektir. 

Günümüzde Veri Görselleştirmesi

Günümüzde veri görselleştirmesi süreci oldukça başarılı ve kapsamlı düzeyde geliştirilmiştir. Gelişen imkanlar dahilinde, eski zamanlarda kullanılan tek veya iki boyutlu görselleştirmeler geliştirilerek beş boyutlu (5D) hale yükseltilmiştir. Bu gelişim oldukça başarılı çalışmaların yapılabilinmesinde ve gelecek dünyamızın şekillenmesinde ciddi bir rol oynamaktadır.

Günümüz teknolojisi dahilinde birçok farklı alanda kolay anlaşılabilir çözümlemeler için veri görselleştirmesi kullanılmaktadır. Bu duruma örnek olarak günümüzün en yaygın ve ölümcül hastalığı Covid-19'un farklı ülkeler bazında yayılma oranının tek bir çıktıda grafiklenmesini verebiliriz. Aşağıda görülen örnekte, farklı ülkelerden alınan veriler ortak bir paydada toplanmış ve toplanan veriler tek bir çıktı halinde görselleştirilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere verileri birçok farklı kaynaktan incelemek yerine, veri görselleştirmesi ile tek bir çıktıdan incelemek oldukça daha kolay ve anlaşılır olmaktadır. 

Paylaş:

Yorum Yap (*Yorumunuza kod eklemek isterseniz Kod Parçacığı Ekle butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz.)

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.